Chat with us, powered by LiveChat

Mentorschap Rotterdam

Samen uw persoonlijke belangen behartigen

Mentorschap in Rotterdam

Wilt u mentorschap in Rotterdam voor personen met een verstandelijke beperking, psychische problemen, dementie of een handicap? Welkom bij Saillant! Het begeleiden van mensen met een beperking reikt verder dan alleen de voordeur. Hoewel wij uit gaan van de eigen regie van ieder persoon in zijn of haar leven, is dit niet altijd haalbaar. Een persoonlijke mentor kan deze personen bijstaan in het maken van de juiste keuzes, begeleiding door trajecten en behandeling/verzorging in dagelijkse leven. Saillant verzorgt mentorschap in diverse fasen van het leven en in iedere situatie.

Mentorschap in Rotterdam: persoonlijk en op maat
Wat is mentorschap? Een vraag die we vaker krijgen. Mentorschap is een breed begrip en niet per definitie toepasbaar op één doelgroep. Wij verzorgen mentorschap bij jeugdbescherming, woonbegeleiding, ouderzorg én begeleid wonen; omstandigheden die bij zeer diverse groepen mensen kunnen voor komen. Onze begeleiding gaat altijd uit van de eigen regie die mensen met beperkingen of problemen willen blijven houden in hun leven. Om dit voor elkaar te krijgen gaan wij persoonlijk met je in gesprek. Welke begeleiding past het beste bij jou en in welke situaties kan je extra steun gebruiken?

Wat is mentorschap en wat kan dit voor mij betekenen?
Ben je de ouder van een kind met beperkingen of een handicap, ervaar je zelf psychische problemen of is het juist één van je ouders die begeleid wonen of lijden aan dementie? Saillant staat voor je klaar. Door betrokken en op persoonlijk niveau ieder individu te begeleiden zorgen we dat men tot op zekere hoogte de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Wil je mentorschap aanvragen? Wij helpen je bij alle formaliteiten en zetten jouw wensen én (financiële) mogelijkheden centraal voor begeleiding op maat. Neem daarom contact op met Saillant.

Saillant Rotterdam

Saillant Mentorschap Rotterdam

Gedragscode

In de wet staat vastgelegd hoe een mentor moet handelen. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM) heeft dit verder uitgewerkt in een gedragscode. Saillant houdt zich aan de wet en neemt hierbij de gedragscode van de NBPM als uitgangspunt.

Bekijk hier onze tarieven

Neem contact op

Ik heb een vraag en wil graag een medewerker spreken

Cliënt

Ik wil mijzelf aanmelden

Organisatie

Ik wil een cliënt aanmelden
namens een organisatie